TUIvillas.com
Domy wakacyjne ze znaczkiem TUI Smile

Na TUI Villas znajdziecie Państwo duży wybór domów i mieszkań wakacyjnych w całej Europie i poza jej granicami. Przy wszystkich kwaterach oznaczonych znaczkiem TUI Smile to my jesteśmy organizatorem a Państwo korzystacie wówczas z wielu zalet:

  • Możliwość bezpośredniej rezerwacji bez czekania aż do chwili potwierdzenia
  • Regularna kontrola jakości przez managera produktu
  • Osoba kontaktowa na miejscu
Tysiące różnych kwater

Oprócz naszych własnych domów i mieszkań wakacyjnych, oferujemy również zakwaterowania w ramach usługi pośrednictwa dla dostawców zewnętrznych. Są to niezawodni prywatni gospodarze, lokalne agencje turystyczne i specjaliści, a także renomowani touroperatorzy. Kto  jest oferentem danej kwatery, można sprawdzić w opisie obiektu.

Oferta dla wynajmujących

Posiadacie Państwo mieszkanie lub dom wakacyjny i chcecie zwiększyć obłożenie i pozyskać więcej klientów? TUI Villas przejmuje aktywne pośrednictwo i promocję w Europie – bez żadnego ryzyka dla Państwa jako wynajmującego.

Być może także Państwa kwatera zostanie willą TUI. Ustalcie to Państwo i zarejestrujcie się jako wynajmujący.

Serwis a kontakt

W razie pytań dotyczących kwater, zamówień i rezerwacji z przyjemnością pomoże Państwu nasz serwis obsługi klienta:
 

Na emaile i zapytania przychodzące poprzez formularz zapytania odpowiadamy przez całą dobę, także w weekendy i święta.

Lub zadzwońcie Państwo do nas:
+49.(0)211.668878870
Pon.-Pt. 9.00 do 18.00,
Sob. 9.00 do 13.00

Mówimy po polsku.

Warunki pośrednictwa i warunki podróży

Poniższe warunku pośrednictwa obowiązują dla wszystkich kwater wakacyjnych, które nie są oznaczone logo TUI Smile. Dla wszystkich kwater oznaczonych logo TUI Smile obowiązują warunki podróży firmy Wolters Reisen GmbH poniżej.

Warunki pośrednictwa firmy Wolters Reisen GmbH

Stan: 1 czerwiec 2018 roku

1. Podstawy wynikajace z umowy

1.1 Wolters Reisen GmbH (zwana poniżej Wolters) działa jako pośrednik domów, mieszkań wakacyjnych i podobnych kwater (zwanych następnie jako „kwatery wakacyjne”) i pozostałych innych usług turystycznych takich jak ubezpieczenia turystyczne i wypożyczanie samochodów (zwanych poniżej jako „usługi turystyczne”). Kwatery wakacyjne i usługi turystyczne pochodzą od różnych oferentów, w szczególności organizatorów usług turystycznych, lokalnych agencji turystycznych i prywatnych wynajmujących (zwanych poniżej jako „oferentami”).

1.2 W powyższym celu Wolters prowadzi system rezerwacji online, który jest wykorzystywany na własnych stronach internetowych jak i w różnych wariantach na stronach firm będących partnerem (zwanych poniżej „strony internetowe“). W obydwu przypadkach obowiązują warunki pośrednictwa. System rezerwacji obejmuje między innymi funkcję wyszukiwania, dokładną prezentację kwatery wakacyjnej z tekstem opisu, zdjęciami, dostępnością i cenami jak i możliwością dokonania rezerwacji.

1.3 Wolters występuje wyłącznie jako pośrednik kwater wakacyjnych jak i usług turystycznych i pośredniczy umowy w imieniu i na rachunek oferentów. Wraz z poleceniem dokonania rezerwacji dochodzi pomiędzy klientem a firmą Wolters do zawarcia umowy na dokonanie określonej czynności, której przedmiotem jest pośrednictwo w wynajmie kwater wakacyjnych i/lub usług turystycznych. Za wykonanie usługi Wolters nalicza klientowi z reguły opłatę serwisową. Jeśli przy rezerwacji naliczana jest opłata serwisowa, jest ona zawarta w prezentowanej cenie za kwatery wakacyjne i jest dodatkowo wyszczególniona oddzielnie przy ofertach na stronie web, w procesie rezerwacyjnym i na rachunku. W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji opata serwisowa nie jest zwracana.

1.4 Podstawą rezerwacji kwatery wakacyjnej jest dokładny, oparty na danych oferenta opis kwatery wakacyjnej. Kryteria wyboru podczas wyszukiwania online lub w krótkim tekście służą tylko orientacji.

1.5 Prezentowane na stronie internetowej kwatery wakacyjne i usługi turystyczne nie przedstawiają żadnej wiążącej oferty umowy ze strony Wolters i/lub danego oferenta. Bardziej chodzi tu o to, aby zaprosić klientów do składania oferty zawarcia umowy z danym oferentem kwatery wakacyjnej lub usług turystycznych (invitatio ad offerendum). Klient składa swoją ofertę wypełniając formularz rezerwacji i wysyłając go do Wolters. W tym zleceniu rezerwacji musi być podane, z iloma osobami (wliczając wszystkie dzieci) klient podróżuje i czy zabiera jedno lub kilka zwierząt domowych (wymagane są dane dotyczące rodzaju i rasy). Szczególne życzenia klienta (na przykład odbiegające od regularnych godziny przyjazdu, specjalne wyposażenie, zamówienie pościeli, sprzątania końcowego i podobne) mogą być podane w zleceniu rezerwacji, wymagają jednak w celu posiadania mocy obowiązującej jednoznacznego, pisemnego potwierdzenia przez oferenta lub Wolters. Klient jest związany ofertą umowy na okres siedmiu dni. W tym czasie Wolters w imieniu oferenta lub oferent sam decyduje o przyjęciu oferty lub przesyła klientowi nową ofertę, którą ten może przyjąć w terminie w niej podanym. W momencie przekazania potwierdzenia rezerwacji lub przyjęcia przez klienta przesłanej przez Wolters lub oferenta nowej oferty dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej kwatery wakacyjnej i ewentualnie zarezerwowanej usługi turystycznej. Umowa jest zawarta również wraz z przesłaniem rachunku przez Wolters lub danego oferenta do klienta.

1.6 Podstawą pośredniczonej umowy dotyczącej kwatery wakacyjnej i/lub usługi turystycznej mogą być własne ogólne warunki umowy danego oferenta. W niej mogą być uregulowane warunki płatności, postanowienia o terminach płatności, odpowiedzialności, zmianach rezerwacji, anulowaniu jak i innych obowiązkach i ograniczeniach klienta. W zleceniu nadania rezerwacji Wolters daje klientowi do dyspozycji warunki umowy oferenta w celu zaznajomienia się z nimi i zaakceptowania ich.

1.7 Wszystkie wynikajace z umowy części rezerwacji są zapisywane przez Wolters do realizacji stosunku umownego. Więcej wskazówek na ten temat możecie Państwo znaleźć w naszych wytycznych dotyczących ochrony danych (https://www.tuivillas.com/ochrona_danych).

2. Realizacja rezerwacji

2.1 Płatności

2.1.1 Z reguły wraz z zawarciem umowy oferent żąda zapłaty zaliczki, która naliczana jest od ceny za kwaterę wakacyjną lub ewentualnie za usługi turystyczne. Na ogół zaliczka jest płatna natychmiast przy rezerwacji, reszta kwoty jest płatna z reguły na 42 dni przed rozpoczęciem podróży. Przy rezerwacjach od 49 dni przed rozpoczęciem podróży cała kwota najmu jest płatna od razu. Szczegóły dotyczące terminów płatności i warunki płatności znajdują się w potwierdzeniu rezerwacji jak i w ogólnych warunkach umowy danego oferenta kwatery wakacyjnej lub usługi turystycznej. Ściąganiem płatności zajmują się oferenci, Wolters lub usługodawcy zajmujący się ściąganiem wierzytelności. O ile Wolters lub inna firma zajmująca się na jej zlecenie ściąganiem należności wystawi rachunek za kwaterę wakacyjną lub usługę turystyczną i ściągnie płatność, dzieje się to w imieniu i na rachunek danego oferenta. Jeśli oferentem pośredniczonej usługi jest organizator usług turystycznych, klient otrzymuje przy płatności dokument poświadczający zabezpieczenie środków finansowych lub inny dokument będący potwierdzeniem zabezpieczenia wpłat klientów.

2.1.2 Płatności za kwatery wakacyjne i usługi turystyczne można dokonać w zależności od oferenta poprzez przelew bankowy, polecenie zapłaty SEPA z rachunku bankowego lub kartą kredytową, w sytuacjach wyjątkowych także gotówką na miejscu. Polecenie zapłaty jest zamieniane zazwyczaj przez Wolters na polecenie zapłaty SEPA. Klient będzie poinformowany przez Wolters przynajmniej dwa dni przed obciążeniem konta. Wolters nie pobiera żadnych opłat za wybraną metodę płatność – niezależnie od wybranego sposobu płatności. Za płatność niektórymi kartami kredytowymi dodatkową opłatę może jednak naliczyć dany oferent. Ewentualne opłaty bankowe za przelew krajowy lub zagraniczny ponosi klient. Informacje na temat oferowanych form płatności i opłat z tym związanych można znaleźć w danych znajdujących się w zleceniu rezerwacji i warunkach umowy danego oferenta kwatery wakacyjnej lub usługi turystycznej.

2.1.3 Jeśli obciążenia karty kredytowej lub polecenia zapłaty będą odrzucone przez wykonujący bank lub firmę wydającą kartę kredytową, Wolters i/lub oferent maja prawo do wystawienia klientowi rachunku za opłaty związane z opłatami bankowymi. Klient będzie poinformowany o danych opłatach.

2.1.4 Jeżeli klient nie dokona płatności w terminie, Wolters zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty ryczałtowej w wysokości trzech euro za drugie upomnienie.

2.2 Dokumenty podróży

Po dokonaniu płatności całkowitej kwoty najmu lub ceny podróży klient otrzymuje od Wolters lub oferenta 14 dni przed rozpoczęciem podróży swoje dokumenty podróży drogą mailową.

2.3 Zmiany w umowie (zmiana rezerwacji / anulowanie)

Warunki zwiazane ze zmianami dokonywanymi na życzenie klienta (na przykład zmiana rezerwacji, odstąpienie od umowy) zależą od ogólnych warunków umowy oferenta. Wolters ma prawo obciążyć danymi kosztami klienta w imieniu oferenta i ściągać tę kwotę od klienta lub ją ewentualnie zatrzymać, jeśli koszty te powstały na skutek zmiany umowy przez klienta. Dodatkowo Wolters pobiera zryczałtowaną opłatę za zmianę rezerwacji w wysokości 50 euro. Za przejęcie rezerwacji przez inną osobę pobierana jest opłata w wysokości 10 euro. 

2.4 Przekazywanie danych do realizacji zarezerwowanych usług

Wolters zbiera i wykorzystuje informacje o klientach, zgodnie z przepisami o ochronie danych. W celu dokonania rezerwacji Wolters przekazuje podane przez klienta dane osobowe danemu oferentowi.

2.5 Obowiązki klienta

2.5.1 Klient ma obowiązek sprawdzić potwierdzenie rezerwacji i poinformować w razie błędu lub nieścisłości Wolters lub oferenta kwatery wakacyjnej lub usługi turystycznej niezwłocznie po otrzymaniu, najpóźniej do trzeciego dnia po otrzymaniu potwierdzenia. Brak informacji o stwierdzonych błędach lub nieścisłościach uważane są jako ich akceptacja.

2.5.2 Klient musi skontaktować się z Wolters lub oferentem, jeśli mimo dokonania całej płatności nie otrzymał dokumentów podróży najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem podróży. Klient ma obowiązek sprawdzenia dokumentów podróży pod względem kompletności i poprawności i poinformowania Wolters lub oferenta niezwłocznie o brakujących lub niepoprawnych dokumentach.

2.5.3 Wszelkie braki w usłudze pośrednictwa przez Wolters powinny być niezwłocznie zgłoszone, w miarę możliwości można nim zaradzić. Jeśli braki nie są wskazane z Państwa winy, wszystkie roszczenia klienta, wynikające z umowy pośrednictwa, nie zostaną uwzględnione, o ile Wolters mogłoby temu zaradzić.

2.5.4 Występujace podczas pobytu braki w kwaterze wakacyjnej lub braki w usłudze turystycznej należy bezzwłocznie zgłosić na miejscu oferentowi, aby mu umożliwić, im zaradzić. Klient może po swojej podróży przesłać oferentowi dodatkowe zawiadomienie o brakach lub wadach w formie pisemnej. Adres jak i telefon oferenta klient znajdzie w swoich dokumentach podróży. Należy zachować terminy ustawowe. Jeśli klient nie zgłosił braków podczas pobytu, oferent nie ma obowiązku ich uwzględnienia. Jeśli klient prześle swoją reklamację do Wolters, zostanie ona przesłana danemu oferentowi.

2.5.5 Tylko osoby w pełni zdolne do czynności prawnych są uprawnione do składania rezerwacji kwater wakacyjnych i usług turystycznych w Wolters.

3. Ubezpieczenia turystyczne

Wolters wskazuje na możliwość zawarcia ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z podróży jak iubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia za granicą lub powrotu do kraju w razie wypadku lub choroby.

4. Wskazówki dotyczące przepisów paszportowych, wizowych, dewizowych oraz zdrowotnych

4.1 Każdy klient/podróżujący jest sam odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów związanych z wjazdem i wyjazdem do/z danego kraju jak i do przestrzegania przepisów zdrowotnych, paszportowych i wizowych jak i za przywóz zwierząt domowych.

4.2 Wskazówki dotyczące podróży, bezpieczeństwa, przepisów związanych z wjazdem do danego kraju, przepisów wizowych, zdrowotnych i podobne klient znajdzie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (https://www.msz.gov.pl/pl/root). Oprócz tego klienci otrzymają informacje także w odpowiednich ambasadach/konsulatach.

5. Odpowiedzialność Wolters

5.1 Wolters nie odpowiada za sukces pośrednictwa i/lub bezbłędne/rzeczywiste przedstawienie usług związanych z kwaterami wakacyjnymi i/lub usług turystycznych, lecz tylko za to, że pośrednictwo jest wykonywane z wszelką starannością handlowca.

5.2 Wolters podejmuje wszelkie starania aby zapewnić, że istniejące na stronie internetowej informacje, programy i inne dane, w szczególności w odniesieniu do cen, terminów i ograniczeń, w momencie publikacji sa poprawne, aktualne i kompletne. Poszczególne dane dotyczące kwater wakacyjnych i/lub usług turystycznych opierają się na danych oferentów. Wolters nie przejmuje za nie odpowiedzialności.

5.3 Wszystkie przedstawione na stronie internetowej kwatery wakacyjne i/lub usługi turystyczne są do dyspozycji tylko w ograniczonym zakresie. Wolters nie odpowiada za dostępność kwatery wakacyjnej lub usługi turystycznej w momencie rezerwacji.

5.4 Wolters nie przejmuje w żadnym wypadku gwarancji za poprawność, kompletność i wiarygodność treści od osób trzecich, w szczególności map, automatycznych tłumaczeń, ocen klientów, redakcyjnych tekstów i zdjęć miejscowości i regionów. Podane na stronie dane geograficzne, w szczególnosci prezentacje map, służą wyłacznie niewiążącej orientacji położenia w przybliżeniu danej oferty. Miarodajne dla zawarcia umowy są dane miejscowości, które klientowi prezentowane są w tekście opisu prezentacji online i/lub w odpowiednim potwierdzeniu rezerwacji.

5.5 Podane w punkcie 5.2, 5.3 i 5.4 wykluczenia nie obowiązują, jeśli Wolters znało błędne i/lub niepoprawne dane lub w przypadku gdy dokładność handlowa lub dokładność odpowiednia dla danej branży wymagała ich znajomości. O tyle odpowiedzialność Wolters za znajomość tego rodzaju okoliczności jest ograniczona jednakże w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

5.6 Ponadto Wolters ponosi odpowiedzialność przy szkodach, które nie są szkodami fizycznymi, tylko w przypadkach działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa i w przypadkach odpowiedzialności za przejęcie gwarancji i odpowiedzialności za znaczące naruszenie obowiązków umowy (obowiązki kardynalne). W przypadku nieumyślnego zaniedbania obowiązków kardynalnych odpowiedzialnośc Wolters jest ograniczona dla przewidywalnych i typowych szkód, i w każdym przypadku jest ograniczona na trzykrotną wartość pośredniczonych usług najmu domów wakacyjnych lub usług turystycznych.

5.7 Wolters nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenia planu podróży lub dokumentów podróży w związku z przesyłką.

5.8 Wolters nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Zalicza się do nich zarządzenia urzędów, niepokoje społeczne, wojny, ataki terrorystyczne, powodzie, pożary, trudne warunki pogodowe, wypadki, strajki i inne działania przemysłowe, na które usługodawcy Wolters lub agenci nie mają wpływu.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Wolters zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych warunków pośrednictwa ze skutkiem na przyszłość w każdej chwili, bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie klienta. Na stronie znajduje się najnowsza wersja warunków, która powinna być utrzymywana od chwili ich wejścia w życie. Korzystając nadal ze strony internetowej po zmianie warunków pośrednictwa klient wyraża jednocześnie zgodę na te zmiany.

6.2 Te warunki pośrednictwa zawierają wszystkie postanowienia istniejącej umowy pośrednictwa zawartej między klientem a Wolters i zastępują wszystkie wcześniejsze ustalenia, niezależnie od tego, czy te miały miejsce w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

6.3 Stosunek umowy pomiędzy klientem a Wolters podlega mimo obywatelstwa klienta prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jurysdykcja dla kupców, dla osób, które nie mają ogólnej jurysdykcji w kraju, jak i dla osób, które po zawarciu umowy przeniosły swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania za granicę lub których miejsce zamieszkania lub dotychczasowy pobyt w momencie wniesienia pozwu nie jest znany, znajdujesię w Dusseldorfie (Niemcy).

6.4 Jeżeli którykolwiek z powyższych postanowień nie obowiązuje lub przestanie działać, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia. Nieważne postanowienie zastąpione jest przez postanowienie, które przyświeca celom gospodarczym przepisu wzynaczonego do zamiany.

Wolters Reisen GmbH
Bremer Straße 61, 28816 Stuhr, Niemcy
kontakt: +49 (0) 211 668878-870
email: serwisobslugiklienta@tuivillas.com

Numer w rejestrze handlowym: Sąd Amtsgericht Walsrode HRB 110468
Numer podatnika VAT: DE116637206

 

Rozwiązywanie sporów konsumenckich / Platforma OS

Komisja Europejska udostępnia na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę umożliwiającą rozwiązania sporów konsumenckich online (Platforma OS) dla konsumentów, którzy mają swoje miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Wolters Reisen GmbH nie uczestniczy obecnie w – dobrowolnym dla siebie- procesie alternatywnego załatwiania sporów. Dlatego też z platformy OS nie mogą korzystać nasi klienci.

 

 

 

TERMS AND CONDITIONS OF TRAVEL “Holiday properties” Wolters Reisen GmbH

1st edition, valid from 17.01.2020

Dear Guest,

Please take a good look at these conditions of travel, because when you make your booking you are agreeing to these conditions, which will be sent to you prior to booking. They apply to your booking with Wolters Reisen GmbH (with the exception of the brands atraveo and TUI Villas), hereinafter referred to as the Tour Operator. These conditions of travel do not apply to mediated individual services (e.g. entrance tickets as individual services). These conditions of travel are available online at www.tui-ferienhaus.de.
Since the introduction of new travel regulations on 01 July 2018, Wolters Reisen GmbH with the brand TUI Ferienhaus is no longer subject to the law on package travel. However, Wolters Reisen GmbH has decided to continue to follow most regulations in the traveller’s interest.

1 Conclusion of contract

1.1 When you book you are making a binding offer to conclude a holiday property-“contract” with the tour operator. The basis of this package tour offer is the travel write-up and the additional information of the tour operator for the respective travel to the extent they are made available to you at the time of booking.
The “contract” comes into effect when you receive the declaration of acceptance of the tour operator. This does not require any specific form.

1.2 The customer is responsible for all contractual obligations of co-travellers on whose behalf he makes the booking, just as he is for his own contractual duties to the extent that he has committed to these obligations explicitly and by separate declaration.

1.3 Upon or immediately after conclusion of the contract, you will receive a travel confirmation that contains all essential information about the travel services you have booked. In the case of simultaneous presence of both parties, especially in a travel agency, you have the right to a travel confirmation in paper form, otherwise, in particular in electronic transactions; it is sufficient to send the travel confirmation on a durable electronic data carrier.
If the confirmation differs from your booking, the tour operator is committed to the new offer for a period of 10 days. The contract is concluded on the basis of this new offer, insofar as the tour operator has referred to the change with respect to the new offer and fulfilled his pre-contractual information obligations and you have conveyed your acceptance to the tour operator by express declaration or the payment of a deposit within the binding period.

2 Payment

2.1 Upon conclusion of the contract, a deposit in the amount of 20% of the total price is due for delivery of the confirmation.

2.2 The final payment is due 4 weeks prior to departure if it is certain that your trip – as booked – will be carried out and your itinerary is either at your dispo- sal at your sales office (e.g. travel agency, online travel agency, call centre) or is sent to you as agreed. For bookings at short notice (from the 28th day before departure), the entire travel price is due immediately.

2.3 The fee for cancellation (see item 7) or any administrative charges and fees for amendments (see item 8) are due immediately.

2.4 Payment directly to the tour operator

2.4.1 For SEPA direct debit payment to the tour operator (possibly through the sales outlet) you have to provide authorisation that allows the respective due amount (down and final payment) to be withdrawn from your current account. The authorisation is part of the confirmation.

2.4.2 You are allowed to pay for your trip with a credit card. The tour operator will need (possibly through the sales outlet) your address or, if applicable, the address of the document recipient as well as your consent for debiting your credit card. If the trip is booked online, in some cases additional authentication may be required.

2.4.3 Tours booked with Wolters Reisen GmbH (with the exception of the brands atraveo and TUI Villas) you can pay by bank transfer up to 8 weeks before departure and only when booked online. The tour operator will need the booker’s first and last names, complete address, telephone number and email address.

2.5 Payment at the sales outlet
In exceptional cases, both the down payment and, when you receive the itinerary, the payment of the remaining tour price can be made at your sales outlet.

2.6 Changes to the agreed payment method can only be made up to 35 days prior to departure and only for outstanding payments.

2.7 If you have not received the itinerary 4 days before travel at the latest, please contact your sales outlet immediately. For short-notice bookings or changes to the tour made within 14 days prior to departure, you will receive your itinerary the same way as for bookings made further in advance. In your own interest, we ask you to carefully check the itinerary upon receipt.

2.8 If due payments are not paid or not fully paid and you do not pay even after a reminder with a grace period, the tour operator can withdraw from the respective contract unless there is already at this time a significant travel defect. In case of withdrawal from the travel contract in the sense of the previous sentence, the tour operator may demand compensation for cancellation fees in accordance with items 7.2, 7.5. If you do not make payments despite the due date, the tour operator also reserves the right to charge a reminder fee of € 1.50 for the second reminder. Your right to prove that substantially lower or no costs were incurred remains unaffected.

2.9 Costs for ancillary services such as for the procure- ment of visas, etc. are, unless expressly and explicitly included, not part of the tour price. If such costs arise, please pay them to the sales outlet.

3. Zniżki dla dzieci

The decisive age is the age of children when they travel. Irrespective of this, each accompanying child and their age must be stated at the time of booking.
For the extent of the children‘s discounts, please refer to the respective service description.
If the wrong age is given, the tour operator is entitled to charge the difference to the proper travel price plus an administrative fee of € 50. Your right to prove that substantially lower or no costs were incurred remains unaffected.

back to top

4 Special notes for holiday apartments, holiday homes

Consumption-dependent additional costs or those costs for additional services you request are not included in the travel price. Unless otherwise stated in the service description, such costs are to be paid
directly on-site. The holiday apartment/holiday home may only be occupied by the number of adults and children stated in the service description and stated in the confirmation.
The specified arrival and departure dates are binding. Upon delivery of the keys, a reasonable amount (deposit) may be required as collateral for any damage or on-site consumption-related charges. Repayment or offsetting is made if the property and the inventory have been returned in a clean condition at the end of the stay.

back to top

5 Special requests, individual travel arrangements, travel rep service

5.1 Special requests

5.1.1 A maximum administrative fee of € 50 per traveller per week is charged for processing individual travel arrangements deviating from the respective service description.

5.1.2 In the case of amendments requested by travellers in the destination, the tour operator reserves the right to charge a reasonable administrative fee per person in addition to any additional costs that may arise.

5.1.3 Bringing pets is only permitted if the service description expressly permits this.

5.2 Extending the trip
If you want to stay longer at your holiday destination, please contact your travel representative or the local representative of the tour operator as early as possible. We are happy to extend your stay if appropriate accommodation and return journey options are available. The cost of an extension is payable locally. Please note the rates and conditions that apply to your return journey as well as the validity period of your travel insurance and any required visa.

5.3 Travel representative service and customer assistance
The tours offered include on-site, local travel rep services; in most holiday resorts this means travel guides from the tour operator or local representatives of the tour operator (e.g. landlords of holiday apart- ments). Otherwise, you will find contact information in your itinerary.
In the case of complaints, please refer to the special notes under item 12.7.2.

back to top

6 Amendments to services

6.1 Before the conclusion of the contract the tour operator can make a change at any time in the service descriptions, of which the traveller is of course notified before booking.

6.2 Changes to essential travel services in relation to the agreed content of the travel contract that become necessary after conclusion of the contract and prior to departure and that are not made contrary to good faith by the tour operator are only permitted insofar as they are not significant and do not affect the overall quality and scope of the booked travel. Any warranty claims remain unaffected, in particular insofar as the changed services are subject to defects.

6.3 The tour operator is obliged to notify the customer on a durable data carrier about changes in services immediately after becoming aware of the reason for the change. If necessary, it will offer the customer a free change or a free withdrawal.

6.4 In the event of any significant change in any essential feature of the travel services or deviation from the customer‘s specific requirements that have become part of the “contract”, the customer is entitled within a reasonable time limit set by the tour operator at the same time the change is notified to either accept the change or to withdraw from the “rental contract” free of charge or to request participation in a replacement trip if the tour opera- tor has offered him such a trip.
The customer has the choice to respond to the message of the tour operator or not. If the customer responds to the tour operator, then he can either agree to the contract amendment, request participation in a replacement trip, if such a was offered, or withdraw from the contract free of charge.
If the customer does not respond to the tour operator or does not respond within the set dead- line, the notified change will be deemed accepted.
The customer shall be informed in a clear, understandable and emphatic manner in the statement of notification in line with item 6.3.

6.5 Any warranty claims remain unaffected as far as the changed services are flawed. If the tour operator has lower costs for the implementation of the modified travel or replacement trip of equivalent quality, the customer shall be reimbursed the difference.

back to top

7 Cancellation by the traveller before start of travel/cancellation fees

7.1 The customer can withdraw from the “rental contract” at any time prior to departure. The notice of cancellation must be made to the tour operator. If the trip was booked through a travel agent, the notice of cancellation can be made to the travel agent. The customer is advised to notify his cancellation on a durable medium.

7.2 If the customer cancels before the start of the journey or if he does not start the journey, tour operator loses the claim to the travel price. Instead, the tour operator may demand reasonable compensation unless the cancellation is the responsibility of the latter, or if no extraordinary circumstances occur at the destination or in the immediate vicinity, which affect the per- formance of the package tour arrangement or the transport of persons to the destination. Circumstances are deemed unavoidable and extraordinary if they are not under the control of the tour operator and their consequences could not have been avoided even if all reasonable precautions had been taken.
The cancellation fees are set out under 7.4 below. They are based on the travel price minus the value of the expenses saved by the tour operator and less what the tour operator makes from other uses of the travel services. The following flat rates also take into account the period between the notification of cancellation and the start of the journey. If the customer so requests, the tour operator shall justify the cancellation fee applied. The customer is also free to provide evidence that the tour operator‘s fees are significantly lower than the compensation demanded.

7.3 Cancellation fees are also due if a traveller does not arrive in good time with respect to the time stated in the travel documents at the respective departure airport or departure location, or if the trip cannot be commenced due to the absence of travel documents for which the tour operator is not responsible, such as passport or necessary visa.

7.4 In the event of cancellation, flat-rate compensation rates are due per person/per accommodation unit:

7.4.1 Standard compensation fees:

A Holiday apartments, holiday homes, caravan parks, holiday complexes
until 46 days before departure 25%
from 45 days before departure 50%
from 35 days before departure until the day of departure or failure to travel 80% of the travel price

B For mediated tickets only, e.g. for musicals, the cancellation conditions of the respective provider apply. These conditions will be communicated to you at the time of making the booking.

7.5 The tour operator reserves the right to demand higher, individually calculated compensation instead of the flat-rated amounts above if the tour operator can prove that it has or will incur significantly higher expenses than the respective flat-rated compensation. In this case, the tour operator is obliged to quantify and substantiate the compensation demanded taking into account the saved expenses and any other use of or utility gained from the travel services in question.

7.6 If the tour operator is obliged to refund part or all of the travel price as a result of a cancellation, it must immediately, but in any event within 14 days after receipt of the cancellation notice make such refund.

7.7 Your right to have a substitute person take your place is made by making a suitable declaration on a durable medium within a reasonable period of time prior to the date of the start of outbound journey (see 9.2 below) remains unaffected by the above conditions. In each case, such a declaration is deemed timely if it is received by the tour operator no later than seven days before the start of out- bound journey.

back to top

8 Amendment to booking, substitute

8.1 The tour operator shall at your request and as far as practicable modify the confirmation (amended booking) by the 46th day before departure. An amended booking is deemed to be changes to your travel date, destination, place of departure, accommodation or transportation. For this a separate fee of € 50 is charged per person. Additional costs incurred by service providers will be charged separately. Therefore, please pay due attention to the correct spelling of your name as stated on your passport.
In addition, the following applies:
In the event of a change in accommodation (other than changes within the booked accommodation) or the travel date, the travel price for the changed services will be recalculated on the basis of the then applicable prices and conditions.
In the case of a change within the booked accommodation (e.g. change of room category, type of board or occupancy of booked room), the price for the changed services will be re-calculated on the basis of the hitherto applicable booking prices and conditions. Changes made after the deadlines mentioned above as well as changes over the period of validity of the service description (item 1.1) on which the booking is based can only be made after cancelling the travel contract at the conditions according to item 7.4 with simultaneous new booking.

8.2 Within a reasonable period of time prior to departure, the traveller may declare on a durable medium that a third party enters into his rights and obligations under the travel contract. The declaration is deemed timely if it is received by the tour operator at least seven days before the start of the journey.
The tour operator may object to the entry of the third party instead of the traveller if the third party does not fulfil contractual travel requirements.
If a third party replaces the booked traveller, the tour operator is entitled to charge a flat rate charge of € 10 to meet administrative costs incurred by the replacement person. Actual additional costs incurred by service providers will be charged separately. The tour operator must provide the traveller with proof of the amount of additional costs incurred by substituting the third party. The traveller shall retain the right to prove that no costs were incurred or substantially lower costs were incurred than those claimed by the tour operator for the substitution.
The booked traveller and the replacement person are jointly liable for the travel price and the costs incurred by the substitution.

back to top

9 Travel insurance

The tour operators recommend taking out a comprehensive travel insurance package, in particular one which includes travel cancellation insurance (also bookable separately), as well as insurance to cover repatriation costs in case of accident or illness. Please note the special offers in the respective service descriptions. You can find details on insurance coverage appended to these conditions of travel or can contact your local outlet for such details.

back to top

10 Cancellation and termination by the tour operator

10.1 The tour operator can terminate the “contract” without notice if the tour operator is substantially disrupted in delivering the travel arrangements by the traveller despite a corresponding warning by the tour operator. The same applies if a traveller behaves contrary to the contract to such an extent that the immediate cancellation of the contract is justified. The tour operator reserves the right to receive payment of the remaining travel price. The traveller responsible for the disruption shall be liable for any additional costs for the return transport. However, the tour operator must credit the disruptive traveller with the value of saved expendi- tures as well as those advantages which are obtained from another use of unused services, including any reimbursements by service providers. 10.2 The tour operator may withdraw from the contract prior to departure if it is prevented from fulfilling the contract due to unavoidable, exceptional circumstances; in this case it must declare the cancellation immediately after becoming aware of the reason for cancellation. If the tour operator cancels the contract, it loses the claim to payment of the agreed travel price. 10.3 Travel advice from the German Federal Foreign Office is available on the Internet at www.auswaertiges-amt.de as well as by calling (030) 5000-2000. back to top

11 Notification of defects, remedy, reduction, termination

11.1 If a travel service is not delivered or not delivered free of defects, the traveller can demand redress. The tour operator can refuse to remedy the situation if it is impossible or incurs unreasonable costs.

11.2 The traveller may demand a price reduction if the travel services are not provided free of defect and he did not fail culpably to report the defect immediately (without undue delay). The rights resulting from a reduction of the travel price expire within six month. Section 199 (1) BGB applies for the beginning of the limitation period.

11.3 If the tour operator cannot remedy the situation as a result of culpable omission by the traveller in notifying a defect the traveller cannot claim a reduction in price nor claim for damages.

11.4 If a travel is considerably impaired by a travel defect and if the tour operator does not remedy the situation within a reasonable period of time, the traveller may cancel the “rental contract” – in his own interest and to preserve evidence this is best done in writing. It is not necessary to define a time limit for the remedy if remedy is denied by the tour operator or if immediate remedy is necessary.

back to top

12 Damages

12.1 In the event of a travel defect the traveller may, without prejudice to a reduction of the travel price (reduction) or cancellation, demand compensation unless the traveller is culpable for the travel defect or the travel defect is caused by a third party who is neither a service provider nor otherwise involved in the provision of the travel services included in the package tour contract and the actions of the third party were unpredictable or unavoidable on the part of the tour operator or if the travel defects were caused by unavoidable, exceptional circumstances. The traveller may also claim reasonable financial compensation for wasted holiday time if the tour is thwarted or significantly impaired.

12.2 Limitation of liability

As far as the tour operator did not culpably cause the damages suffered by the traveller the liability of the tour operator for damages which are not physical damages is limited to three times the tour price.

12.3 Tortious claims for damages

Except in the case of intent or gross negligence for all tortious claims for damages against the tour operator the liability is limited to three times the travel price.
These maximum liability limits apply per traveller and tour.

12.4 The tour operator is not liable for disruption to services, personal injury and material damages in connection with services merely mediated as third-party services (e.g. excursions, sports events, theatre visits, exhibitions, transport services to and from the advertised starting and final points) if these services are so expressly and clearly identified as brokered third party services with explicit identification of the mediated third party that the traveller can easily and clearly recognise them as not being part and parcel of the package holiday.
A claim for damages against the tour operator is limited or excluded insofar as under international conventions or statutory provisions applicable to the services provided by a service provider claims for damages against the service provider can only be asserted under certain conditions or restrictions or may be ruled out under certain conditions.

12.5 Participation in sports and other holiday activities is at your own risk. You should check all facilities, equipment and vehicles. In the case of accidents that occur during sports events and other holiday activities, the tour operator is liable only if it is at fault. The tour-operator recommends taking out accident insurance.

12.6 Duty to cooperate, complaints

12.6.1 Within the scope of statutory provisions every traveller is obliged to cooperate in the event of service disruptions in order to avoid or minimise any damage.

12.6.2 If, contrary to expectations, you have a justified complaint, you must notify our travel rep immediately on the spot in line with 5.3 (1) or the contact person in line with 5.3 (2) and request remedy.
If the travel rep or your contact person are not available, contact the local service provider, the tour operator (contact details below) or the tour operator’s local representative or travel agent. You will find the necessary telephone and fax numbers as well as email addresses in your itinerary or in the description of services (1.1). Guests in holiday apartments/homes must request immediate assistance from the contact person indicated in the itinerary.

12.6.3 Travel representatives are not allowed to accept any claims.

12.7 Limitation
Claims for damages by customers are subject to a six-month limitation. Section 199 (1) BGB applies for the beginning of the limitation period. The statutory compensation claims on the part of the tour operator due to changes to or deterioration of items made available to the customer in the context of the execution of the travel expire six months after the end of travel.

back to top

13 Consumer dispute resolution/ EU online dispute resolution platform and assignment

13.1 Consumer dispute resolution/EU online dispute resolution platform
Wolters Reisen GmbH are currently not participating in an – for them voluntary – alternative dispute resolution procedure under the German Consumer Dispute Resolution Act. Therefore our customers cannot use this procedure nor the dispute resolution platform of the EU Commission at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.2 The assignment of claims against the tour operator is ruled out. This does not apply to accompanying family members or co-travellers in a jointly registered group.

back to top

14 Passport, visa, customs, foreign exchange and health regulations

14.1 The tour operator will inform the customer/traveller about general passport and visa requirements as well as health formalities that apply to the destination, including the approximate time frames for obtaining necessary visas before the conclusion of the contract and, if necessary, of any changes before the commencement of the travel.

14.2 The traveller is responsible for complying with all important regulations for the fulfilment of the travel. Except in the case of the culpable provision of misinformation or the failure to provide due infor- mation on the part of the tour operator the traveller shall bear the costs for all disadvantages, in particular cancellation fees, which arise from non-compliance with these regulations.

14.3 The tour operator is not liable for the timely issue of necessary visas by the respective diplomatic representation if you have entrusted him with the procurement, unless the delay is the responsibility of the tour operator. To obtain visas, etc. from the relevant authorities you must allow for a period of about 8 weeks.

14.4 Please find out whether you need a passport to travel or if an ID card is sufficient. Please make absolutely certain that your passport or ID card is valid for the trip. Children need to carry their own travel documents.

14.5 Customs and foreign exchange regulations are handled very strictly in different countries. Please inform yourself carefully and strictly abide by the applicable regulations.

back to top

15 Data protection

The personal data you provide to us will be electronically processed and used to the extent necessary for the fulfilment of the contract. All your personal data will be processed according to German and European data protection law. Further information on the handling of your data is available in our privacy policy at: www.TUI.de/Datenschutz

back to top

16 General

The invalidity of individual provisions of the travel contract does not result in the invalidity of the entire travel contract. The same applies to these travel conditions.

back to top

These conditions of travel and notes apply to the tour operator

Wolters Reisen GmbH
(with exception of brands atraveo and TUI Villas)
P.O. Box 11 51 28801 Stuhr
Commercial Register: Walsrode HRB 110468

Printed: January 2020, 01st edition